Hol mit okosan 

[fennmaradt {rovás] érdekesség}

 

 

 

 Ezen írásokat mind Vadász Szatmári Istvántól kaptam.

 -Székelyderzsi rovás
-Bod Péter felirata
-Szentmihályi rovásemlék
-Énlaki Unitárius templom
-Konstantinápolyi emlék
-Felsőszemerédi katolikus templom
-Bögözi református templom
-Vargyasi kád
-Környei rovásfelirat

Székelyderzsi rovás 1431-ből

 

Rovás kiemelés

Lehetséges olvasatok:

  1. miklós zsidó pap 
  2. miklos dezs apapap 
  3. miklos kántor papatya
  4. miklos szenti az pap 
  5. miklos anti az pap

     

A felírat az unitárius templom egy tégláján található. A rovást a kiégetés előtt karcolták a téglába.

 

 

 

 

 

Bod Péter felirata 1759-ből

 

n e b n e g  i    e tt e t i zs é k   r e t  é   p     d o b

Olvasat: „Bod Péter készítette Igenben”

Ez a felírat a fogarasi református templom oldalán elhelyezett emlékkő verses szöveg végén található. A felírat a restaurálás alkalmával eltorzult és az eredeti formára Sebestyén Gyula állította vissza. A rovásbetűk a Bél Mátyás Kapossi ábécéjére nagyon hasonlítanak és ezért feltételezzük hogy onnan erednek.A felirat arra utal , hogy a 16 soros emlékverset Bod Péter készítette Magyarigenben.

Szentmihályi rovásemlék

A rovás lehetságes kiemelése:

A rovás a református templom külső falában található. A templomot 1674-ben építették felhasználva egy Árpád korabeli templom köveit valamint a templom melletti temető sírköveit. Valószínű hogy a rovás azelőtt került a köre, hogy azt sírkőnek használták.

Az énlaki Unitárius templom rovásfelirata 1688

 

Olvasata : egy az isten georgyius nusnai diakon 

 

 

 

 

 

Konstantinápolyi rovásírásos emlék 1501-ből

Az eredeti konstantinápolyi rovásírásos emlék kiemelése

szabványos kódkiosztású rovásbetűkkel:

 

Felsőszemerédi római katolikus templom falán fennmaradt rovásírásos emlék

 

Kiemelés
Balról-jobbra halad az írás, amely egy évszámmal kezdődik, amelyet a középkorban használatos arab számjegyekkel írtak le: 1482. Valószínűleg ez az egész felirat keletkezésének időpontja. A felirat további része
KÜRaKo JÁNoS MeSTeR
A felsőszemrédi emlék nem Erdélyben hanem a mai Szlovákia területén íródott tehát ez is bizonyítja hogy nem csak a székelyek használták a rovást hanem az egész magyarság

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bögözi református templom felirata 1480-1530 között

A felirat hat betűből áll és vörös krétával írták 
Az írás jobbról  balra halad

A lehetséges olvasat:

1 Atyai Están  ( Szigethi Bála, Németh Gyula)
2 Atya Isten    ( Csalány Dezső )
3 Atya Istin     ( Forrai Sándor )

 

 

 

 

 

A környei rovásfelirat a VII. századból

 

 

 

 

 


A környei korai avar temető, 60. sz. (35-45 éves férfi) sírban talált szaru íjmarkolat lemez.
Jobbról balra haladó bekarcolt rovásjelek egy íj fogórészét borító szarulemezen.
Nincs megfejtve

Oldalmenü
Naptár